Zahtevek za geslo
GZS se zavezuje, da bo podatke, pridobljene ob registraciji, uporabljala za nemene registracijskega razmerja ter skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Pravilnika GZS o varstvu osebnih podatkov

Vložnik registracije s svojim podpisom potrjuje verodostojnost zgoraj navedenih podatkov in soglaša z obdelavo podatkov za potrebe registracijskega razmerja.
Ime:  
Priimek:  
Naslov:  
Pošta:  
Spol:  
Datum rojstva:  
Kraj rojstva:  
Telefon:  
E-pošta:  
Vloge:

Komentar: